Kde nás nájdete

Kontakty:
Telefón: +421915837503
E-mail: gumovadlazba@avesk.sk

PON - PIA: 8:00 – 17:00
SOBOTA: zatvorené
NEDEĽA: zatvorené

Fakturačná adresa:
AVE SK odpadové hospodárstvo s.r.o.
Osvetová 24
821 05 Bratislava

IČO: 36357065
DIČ: 2022183515
IČ DPH: SK2022183515

Sme platcom DPH.

Zapísané v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I
oddiel: sro, vložka číslo: 40469/B.
Adresa prevádzky:
AVE SK odpadové hospodárstvo s.r.o.
Závod na spracovanie opotrebovaných pneumatík a gumy
Priemyselný park Kechnec
Perínska cesta 285
044 58 KECHNEC
Tel.: +421556220686
Google mapa
Dozorný orgán:
Inšpektorát SOI pre Bratislavský kraj
Bajkalská 21/A, P. O. BOX č. 5, 820 07 Bratislava
Odbor výkonu dozoru
tel. č. 02/58 27 21 72, 02/58 27 21 04
fax č. 02/58 27 21 70

Kontaktný formulár

Potvrdzujem, že som sa oboznámil s obchodnými podmienkami, prečítal som si ich, porozumel som ich obsahu a v celom rozsahu s nimi súhlasím.