Prihlásením do newslettra návštevník webstránky súhlasí so spracovaním osobných údajov na marketingové účely.

Odosielateľom a spracovateľom osobných údajov je spoločnosť AVE SK odpadové hospodárstvo s.r.o., Osvetová 24, 821 05 Bratislava IČO: 36357065 Tel +421(0)259301071, e-mail: gumovadlazba@avesk.sk

Odosielateľ pri spracovaní osobných údajov postupuje v zmysle Zákona č. 18/2018 o ochrane osobných údajov a spracúva iba osobné údaje nevyhnutné pre odoslanie newslettra.

Ak návštevník nesúhlasí so spracovaním údajov na marketingové účely, svoj nesúhlas môže návštevník kedykoľvek vyjadriť napríklad odoslaním správy na e-mailovú adresu odosielateľa so žiadosťou o odhlásenie z newslettra alebo kliknutím na link uvedený v e-mailovej správe.

Ďalšie informácie získate na našej webstránke http://www.avesk.sk/sk/ochrana-udajov.